Operakafé i Litteraturhuset i Oslo 29. november

Sommer, vinter, vår og høst 

Vi synger opera gjennom fire årstider med

Monteverdi, Mascagni, Rimsky-Korsakoff, Verdi, Delibes, Mendelssohn, Von Weber, Nicolai, Mozart, Elgar, Gilbert & Sullivan